කැළණියට හෙට පැය 09ක ජල කප්පාදුවක්

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) –අත්‍යවශ්‍ය අලුත්වැඩියා කටයුත්තක් හේතුවෙන් හෙට(13) පැය 09ක කාලයක් කැලණිය අවට ප්‍රදේශයන්ට ජල සැපයුම අත්හිටුවන බව ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය නිවේදනය කරනු ලැබේ.

ඒ අනුව හෙට පෙරවරු 9.00 සිට පස්වරු 6.00 දක්වා කාලය තුළ මෙම ජල සැපයුම අත්හිටුවනු ඇත.

කැලණිය ප්‍රාදේශීය සභා බල ප්‍රදේශය, පෑලියගොඩ නගර සභා බල ප්‍රදේශය, වත්තල නගර සභා බල ප්‍රදේශය, වත්තල ප්‍රාදේශීය සභා බල ප්‍රදේශය, බියගම ප්‍රාදේශීය සභා බල ප්‍රදේයේ කොටසක්(ගෝණවල පාර, මඟුරුවිල පාර, විජයරාම පාර, බොරලෑගල) යන ප්‍රදේශ සඳහා මෙම ජල කප්පාදුව බලපානු ලැබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

two × 4 =