කොළඹ කසළ වර්ගීකරණය කර බාර නුදුන්නොත් දැඩි දඩුවම්

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) –කසළ නියමිත පරිදි වර්ගීකරණය කර, අදාළ රථ වෙත ලබාදෙන ලෙස කොළඹ මහ නගර සභාව ජනතාවගෙන් යළිත් ඉල්ලීමක් කර ඇත.

මීට පෙර ද මේ පිළිබඳව ජනතාව දැනුවත් කළද, එය නිසි පරිදි සිදු නොවන බව නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් කොළඹ මහනගර සභාව සඳහන් කරනු ලැබේ.

එමෙන්ම නීති විරෝධිව මහමග කසළ බැහැර කරන අයට එරෙහිව දැඩිව නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන බව නගර සභාව සදහන් කරනු ලැබේ. ඒ අනුව කසළ වර්ගීකරණය කර බාර දෙන ලෙස ජනතාව දැනුවත් කෙරුනි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

19 + thirteen =