යොවුන් පුර 2018 සියලු කටයුතු සූදානම්

යොවුන් පුර 2018 වැඩසටහන සඳහා මේ වනවිට සියලු කටයුතු සුදානම් කරමින් පවතින බව ජාතික තරුණ සේවා සභාවේ සභාපති එරන්ද වැලිඅංගේ මහතා පැවසීය.

ඔහු පෙන්වා දෙන්නේ කාලගුණය සහ පරිසරය මගින් ද මෙහිදී විවිද බාධක ඇති වූ බවයි.

රටපුරා සිටින විවිද ජාතීන්ට අයත් තරුණ තරුණියන් 7000කට පමණ එකම ස්ථානයකට රැස්ව විවිද ක්‍රියාකාරකම් කිරීම සඳහා පසුබිම සැකසීම ඉතා අපහසු කටයුත්තක් බව සභාපතිවරයා පෙන්වා දුන්නේය.

09වැනි යොවුන් පුරය වැඩසටහන මාර්තු මස 28 වන දින නිකවැරටිය පශු සම්පත් මණ්ඩල භූමි පරිශ්‍රය කේන්ද්‍ර කරගනිමින් ආරම්භ කිරීමට නියමිතය.

ඒ සඳහා අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාගේ උපදෙස් පරිදි ත්‍රිවිධ හමුදාව ඇතුළු රාජ්‍ය ආයතන රැසක් සහයෝගය ලබා දෙන බව ජාතික තරුණ සේවා සභාවේ සභාපති එරන්ද වැලිඅංගේ මහතා පැවසීය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

eleven + fifteen =