පළතුරු ශාක තුළම කල්තබා ගැනීමේ විශේෂිත BIO WAX රසායනිකයක් නිපදවයි

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) – පළතුරු ශාක තුළම කල්තබා ගැනීමේ විශේෂිත BIO WAX රසායනිකය නිර්මාණය කෙරේ.

දේශීයව නිපදවන පළතුරු අස්වැන්න එම වාරය තුළදී එකවර ලැබීමේදී, වෙළඳපල දක්වා පැමිණීමේදී සහ වෙළඳපල තුළදී අපතේ යන ප්‍රමාණය අවම කිරීම සඳහා පළතුරු එම ශාක තුළම කල්තබා ගැනීමේ විශේෂිත BIO WAX නම් විද්‍යාත්මක ක්‍රමවේදයක් නිර්මාණය කිරිමට විද්‍යා, තාක්ෂණ හා පර්යේෂණ අමාත්‍යංශය යටතේ පවතින කාර්මික තාක්ෂණ ආයතනය(ITI) සමත්ව ඇත.

මෙම පර්යේෂණය සිදු කිරීමෙහිලා කැනඩා රජයේ ආධාර ලැබී තිබේ.

එහි ප්‍රතිපල සාර්ථකත්වය මත වෙළඳපල හරහා පලතුරු වගාවන් ආශ්‍රිත කෘෂි ක්ෂේත්‍රයෙහි නියැලෙන්නන් වෙත මෙම නව නිෂ්පාදනය ලබා දීමට අපේක්ෂිත අතර මෙම නව සොයා ගැනීම පලතුරු ආශ්‍රිත කෘෂි ක්ෂේත්‍රයෙහි නව පෙරළියක් සිදු කරනු ඇති බව අමාත්‍යංශය සදහන් කරනු ලැබේ.

මෙම නව නිෂ්පාදනය පලතුරු නිෂ්පාදකයන් අතරට පත් කිරීම සඳහා ITIආයතනය හේලිස් ඇග්‍රෝ පුද්ගලික සමාගම සමඟ ගිවිසුම් ගත වී ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

3 × 2 =