යොවුන් පුරයට සූදානම . . . .

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) – ජාතික තරුණ සේවා සභාව මගින් සංවිධානය කරන යොවුන් පුරය 2018 මෙවර කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයේ නිකවැරටිය කේන්ද්‍ර කරගෙන පැවත්වෙනවා.

මෙවර යොවුන් පුරය වැඩසටහන සඳහා දිවයිනේ දිස්ත්‍රික්ක 25 නියෝජනය කරමින් තරුණ තරුණියන් සභාභාගී වනවා.

මේ වනවිට ඒ සඳහා සුදානම් වන ආකාරයයි මේ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

eight + 3 =