සංක්‍රමණික කිමිදුම්කරුවන් යොදාගන්නා ධීවර යාත්‍රා සියයට 50කින් අඩු කිරීමට අවධානය

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) – සංක්‍රමණික කිමිදුම්කරුවන් යොදාගෙන සිදු කරන ධීවර කර්මාන්තයේ දී අනුමත කරන ලද ධීවරයාත්‍රා ගණන සියයට 50කින් අඩුකිරීම කෙරෙහි ධීවර අමාත්‍යාංශයේ අවධානය යොමු වී තිබේ.

මුලතිව් දිස්ත්‍රික්කයේ සංක්‍රමණික කිමිදුම්කරුවන් යොදාගනිමින් සිදු කරන ධීවර කර්මාන්තය පිළිබඳ සාකච්ඡාවක් පසුගියදා ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන අමාත්‍යාංශයේ දී පැවැත්විනි.

ඊට හේතුව නම් මේ වනවිට මුලතිව් දිස්ත්‍රික්කයේ සංක්‍රමණික කිමිදුම් කරුවන් උපයෝගි කරගනිමින් ධීවර කර්මාන්තයේ යෙදෙන පිරිස ඉහළ යාමයි. මේ නිසා ධීවර සම්පත් අනිසි පරිදි නෙලා ගැනීම සිදුවන බවත් එමනිසා මෙම සංක්‍රමණික ධීවර ප්‍රජාව අවම කරන ලෙසත් එම ප්‍රදේශයේ ස්ථිර ධීවර කාර්මිකයින් විසින් ඉල්ලීම් කර තිබීමයි.

2017 වසරේ දී මෙවැනි බෝට්ටු 67ක් ද, 2018 වසරේ මේ වනවිට ධීවර බෝට්ටු 174ක් මෙම ධීවර කර්මාන්තයේ යෙදේ. ඊට අමතරව මෙම වසර තුළ තවත් බෝට්ටු 82ක් අලුතින් එක්වීමට ද නියමිතය.

මේනිසා මුලතිව් දිස්ත්‍රික්කයේ සංක්‍රමණික කිමිදුම්කරුවන් යොදාගනිමින් සිදු කෙරෙන ධීවර කර්මාන්තයේ දී එම බෝට්ටු ප්‍රමාණය සියයට 50කින් අඩු කිරීම කෙරෙහි අමාත්‍යාංශයේ අවධානය යොමු වී ඇතැයි ද අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර මහතා පැවසීය.

එම සාකච්ඡාවට එම දිස්ත්‍රික්කයේ කිමිදුම්කරුවන් මෙන්ම ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන අමාත්‍ය හා මහවැලි සංවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර මහතා ඇතුළු නිලධාරින් පිරිසක් සහභාගි වූහ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

2 × one =