ශ්‍රී ලංකාවේ උණ බම්බු කර්මාන්තය සංවර්ධනයට පියවර

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) – අග්‍රාමත්‍ය කාර්යාලයේ ශ්‍රී ලංකා ප්‍රතිපත්ති සංවර්ධන කාර්යාංශය සමඟ එක්සත් ජාතීන්ගේ කර්මාන්ත සංවර්ධන සංවිධානය (UNIDO) එක්ව මෙරට උණ කර්මාන්තය සංවර්ධනය කිරීම සඳහා ව්‍යාපෘතියක් දියත් කර ඇත.

ශ්‍රී ලංකාවේ උණ බම්බු නිෂ්පාදන කර්මාන්තය සංවර්ධනය කිරීම සහ හරිතාගාර වායුව ගෝලීය පාරිසරික බලපෑම් අවම කිරීම සඳහා දායක කර ගැනීම අරමුණු කර ගනිමින් “Bamboo Processing for Sri Lanka“ ව්‍යාපෘතිය දිත් කරනු ලැබේ.

ප්‍රතිපත්ති සංවර්ධන කාර්යයාලයට අනුව, ශ්‍රී ලංකාවේ ජනතාව අතීතයේ සිටම උණ බට සම්පතක් ලෙස භාවිතා කරමින් විවිධාකාර විවිධ භාණ්ඩ නිපදවා ඇත. වර්තමානයේ නව සම්පත් හා නවීන කර්මාන්ත සඳහා මෙම සම්පත, දැව ආදේශකයක් ලෙස යොදා ගනිමින් තිරසාර සංවර්ධනයක් අත්පත් කර ගැනීමට දරන ප්‍රයත්නය විශේෂත්වයකි.

දේශීය කර්මාන්තකරුවන් විසින් උණ බම්බු වගාව වර්ධනය කිරීම හා සැකසීම සඳහා අතිරේක ආයෝජන සඳහා සුදුසු පරිසරයක් නිර්මාණය කිරීමට මෙම ව්‍යාපෘතිය තුළින් අවස්ථාව හිමි වේ.

මෙවැනි කර්මාන්තයක් ඔස්සේ සැලකිය යුතු රැකියා නියුක්තියක් ඇති වීමත් විශේෂයෙන් ම දේශීය ප්‍රජාවට මෙන්ම පාරිසරික වහයෙන් ද සියලු දෙනාට ප්‍රතිලාභ හිමිවන බවත් ප්‍රතිපත්ති සංවර්ධන කාර්යාලය සදහන් කළේය‍.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

6 + 19 =