කුරුණෑගල පන්සල් හා දහම්පාසල් 545 ක් හදන්න ලක්ෂ 1,233 ක් වෙන් කරයි

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) – කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයේ ඌණ සංවර්ධිත පන්සල් සංවර්ධනයට මේ වසර සඳහා රුපියල් 75,000,000ක් වෙන් කිරීමට බුද්ධශාසන අමාත්‍යාංශය පියවර ගෙන තිබේ.

මේ වර්ෂයට යෙදී තිබූ ශ්‍රී බු.ව.2562 රාජ්‍ය වෙසක් උත්සවයට සමගාමිව ඌන සංවර්ධිත විහාරස්ථාන සහ දහම්පාසල් නගාසිටුවීමේ ව්‍යාපෘතිය යටතේ බුද්ධශාසන අමාත්‍ය ගාමිණී ජයවික්‍රම පෙරේරා මහතා විසින් මෙම මුදල් වෙන් කර ඇත.

ආසන මට්ටමින් දියත් කෙරෙන මෙම ව්‍යාපපෘතියේ නිකවැරටිය ආසනයේ රස්නායකපුර ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ සුදුසුකම්ලත් විහාරස්ථාන 18ක් ඊයේ දින (10) වයඹ පළාත් සහා මන්ත්‍රී අසංක පෙරේරා මහතාගේ අධීක්ෂණයට ලක්විය.

මෙම අධීක්ෂණ චාරිකාවට බුද්ධශාසන අමාත්‍ය සම්බන්ධිකරණ ලේකම් සුරංග ප්‍රභාත් මහතා, රස්නායකපුර ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ බෞද්ධ කටයුතු සම්බන්ධිකරණ නිලධාරිනී W.M.C වික්‍රමසිංහ මහත්මිය ඇතුළු තවත් පිරිසක් එක්ව සිටියහ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

17 + 3 =