විවෘත වෙළෙඳ පොලේ පොහොර වැඩිමිලට අලෙවි කළහොත් දැඩි පියවර

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) –රජය විසින් රටේ ගොවි ජනතාව සඳහා පොහොර සහනාධාරය ලබා දෙන අතර රු. 500ක මිල යටතේ ගොවි ජනසේවා මධ්යරස්ථාන මගින් ද, රු. 1500ක මිල යටතේ විවෘත වෙලෙඳ පොලෙන්ද පොහොර මිල දී ගැනීමට අවශ්යා පහසුකම් සලසා තිබේ.

ගොඩිජන සේවා මධ්යසස්ථාන මගින් ලබා දෙන පොහොර මිටියක් රු. 500ක් වශයෙන් ද, බාහිර අලෙවිසැල් සැල්වලින් අලෙවි කරන පොහොර මිටියක උපරිම මිල රු. 1500 ද වශයෙන් රජය නිර්දේශ කර තිබේ.

2018 යල කන්නයේදී පොහොර සහනාධාර වැඩ පිළි‍වෙළ යටතේ ලබා දෙන පොහොර ලාභී ගොවීන් ප්ර8මාණය 705,370කි. එමෙන්ම ඒ යටතේ වගා කිරීමට අපේක්ෂිත කුඹුරු ප්ර.මාණය අක්කර 1,103,861.87කි. 2018 වසර තුළ පොහොර සහනාධාරය ලබා දීම සඳහා රජය විසින් වෙන් කර ඇති මුදල රු. මි. 32,500කි.

කෘෂිකර්ම අමාත්ය මහින්ද අමරවීර මහතා ගොවි නියෝජිත පිරිස් සමග සිදු කළ සාකච්ඡාවක දී ඔවුන් විසින් පැහැදිළි කළ කාරණයක් වුයේ ඇතැම් වෙළෙඳුන් විවෘත වෙළෙඳ පොළේ පොහොර මිටියක මිල රු. 1500ක් වශයෙන් රජය දැනුම් දී තිබිය දී ඊට වඩා ඉහළ මිලකට පොහොර අලෙවි කරන බවයි.

එම කාරණය සැළකිල්ලට ගනිමින් අදහස් පළ කළ අමාත්යලවරයා කියා සිටියේ විවෘත වෙළෙඳ පොලේ පොහොර මිටියක මිල රු. 1500ට වඩා වැඩි මිලකට අලෙවි කිරීමට කටයුතු කළහොත් ඒ පිළිබඳ තොරතුරු වහාම කෘෂිකර්ම අමාත්යාංිශයට දැනුම් දෙන ලෙසයි. ඒ අනුව එම අලෙවිකරුවන්ගේ පොහොර අලෙවි කිරීමේ බලපත් පවා අහෝසි කිරීමටත්, ඔවුන් සම්බන්ධයෙන් තදින් නීතිය ක්රිවයාත්මක කරන බවත් සඳහන් කළේය.

එමෙන්ම විවෘත වෙළෙඳ පොළේ වැඩි මිලකට පොහොර අලෙවි කරන්නන් සම්බන්ධයෙන් ලැබෙන තොරතුරු සැළකිල්ලට ගෙන අවශ්යි කටයුතු කරන්නැයිද අමාත්ය්වරයා නිලධාරින්ට උපදෙස් දුන්නේය.

ඉදිරියේදී ගොවි ගැටළු විසඳීම සඳහා විශේෂ වැඩපිළිවෙළක් අමාත්යාං ශය තුළ ක්රිපයාත්මක කිරීමට තමන් බලාපොරොත්තුවන බවත් , කෘෂිකර්ම අමාත්යාංවශය ඇතුළු ඊට අනුබද්ධ සියලුම ආයතනවල ඉළක්කය විය යුත්තේ ගොවියාට ගොවිතැන එපා කරවීම නොව , ඔවුන් තවතවත් වගා කටයුතු සඳහා දිරිගැන්වීම බව ද අමාත්ය වරයා අවධාරණය කළේය.

පසුගියදා කෘෂිකර්ම අමාත්යාංකශයේ දී ගොවි සංවිධාන නියෝජතයින් හමු වී සාකච්ඡා කිරීමෙන් පසුව ඇමැතිවරයා මෙම අදහස් පළ කළේය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

fifteen − 5 =