ඉන්දියාවේ කිරිබෙදන සුනඛයා

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) – ඉන්දියාවේ තමිල්නාඩු ප්‍රාන්තයේ Krishnagiri කෝරළයේ විශේෂ සේවයෙකු වශයෙන් අවුරුදු අටක සුනඛයෙක් කිරි බෙදා දීමෙහි යෙදී සිටී.

එහි වැසියන් වෙනු‍වෙන් මෙම සුනඛයා දිනපතා ම දෙවරක් කිරි බෙදා දෙයි.

ගෙවී ගිය වසර හය පුරා ම මේ කාර්යයේ රැඳී සිටින මෙම සුනඛයා එහි වැසියන්ගේ ප්‍රශංසාවට ලක් ව තිබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

5 × two =