ටිබෙට් නාට්‍ය ප්‍රදර්ශන සමය ඇරඹේ

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) – ටිබෙට් නාට්‍ය ප්‍රදර්ශන සමය ඇරඹේ.

මැයි මාසයේ සිට අගෝස්තු මාසය දක්වා සෑම සෙනසුරාදා දිනකම ඒ පිළිබඳ ප්‍රදර්ශන මාලාවක් චීනයේ ටිබෙට් ස්වායත්තයේ ලාසා නගරයේ පිහිටි පොටාලා මාළිගාවේ ඉදිරියේදී පැවැත්වෙයි.

ඒ සඳහා ටිබෙට් කලා ශිල්පීහූ 450කට වැඩි පිරිසක් සහභාගී වෙති.

අවුරුදු 600කට වැඩි ඉතිහාසයක් හිමි ටිබෙට් නාට්‍ය මානව ජාතියේ ද්‍රව්‍යාත්මක නොවන සංස්කෘතික උරුමයක් ලෙසට ප්‍රසිද්ධය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

thirteen − 11 =