හැරී – මේගන් විවාහයේ නිල ජායාරූප එළියට

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) – ලෝකයේම අවධානය දිනාගනිමින් පසුගිය 19 වනදා නිමාවට පත් වූ හැරී – මේගන් රාජකීය විවාහ මංගල්‍යයේ නිල ජායාරූප මාධ්‍ය වෙත නිකුත් කර තිබේ.

Windsor Castle හි පැවති මෙම විවාහා මංගල්‍යය නිමාවට පත්වී දින ගණනාවක් පසු වූ නමුත් අදටත් රාජකීය විවාහ මංගල්‍ය ගැන විවිධ පුවත් වාර්තා වේ.

වින්සර් මාළිගයේ විවාහ උත්සවය අවසන් වී මාළිගය ඇතුලත හරිත පැහැති විසිත්ත කාමරයක් තුළ දී මෙම පවුලේ ජායාරූප ගෙන ඇත.

මෙම කාමරය මාලිගයේ ඇති අමුත්තන් පිළිගැනීමට ද භාවිත කරන්නක් බව සදහන් වේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

20 − eleven =