නව ශ්‍රී ලංකා සිතියම හෙට එළිදකී

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) – කොටස්‌ 92 කින් යුත් නව ශ්‍රී ලංකා සිතියම හෙට (31) දිනයේදී නිල වශයෙන් එළිදක්‌වන බව මැනුම්පති පී. එම්. පී. උදයකාන්ත මහතා සදහන් කරයි.

ඒ අනුව මිනින්දෝරු දෙපාර්තමේන්තුව විසින් 1-50000ට අනුව සකස්කරන ලද නව ශ්‍රී ලංකා සිතියමේ කොළඹ වරාය නගරය සහ මෙරට ඉදි කරන ලද මහා පරිමාණ සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිවලට අදාළ සියලු තොරතුරු ඇතුලත් කර ඇති බවත් එම සිතියම සකස් කිරීම සදහා චන්ද්‍රිකා තාක්‍ෂණය, ගුවන් ඡායාරූප ඇතුළු නවීන තාක්‍ෂණික මැනුම් උපකරණ යොදාගෙන ලබාගන්නා ලද තොරතුරු පදනම් කරගත් බවත් ඒ මහතා වැඩිදුරටත් පැවසීය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

thirteen − six =