අර්ධ සුඛෝපභෝගී බස් රථ සේවාව නතර කිරීමට තීරණයක්

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) –අර්ධ සුඛෝපභෝගී බස් රථ සේවාව ලබන දෙසැම්බර් මස 31වනදායින් පසු ඉවත් කිරීමට ජාතික ගමනා ගමන කොමිෂන් සභාව තීරණය කර ඇත.

අර්ධ සුඛෝපභෝගී බස් රථ සේවාවන්වල මගීන්ගෙන් සාමාන්‍ය ගාස්තුව මෙන් එකහමාරක මුදලක් අය කළත් එම බස්රථවල මගීන් සඳහා පහසුකම් නොමැති බවට වන පැමිණිලි පදනම් කරගනිමින් එම කොමිෂන් සභාව මෙම තීරණය ගෙන තිබේ.

ඒ අනුව මෙලෙස ඉවත් කරන බස් රථ සුඛෝපභෝගී හෝ සාමාන්‍ය සේවා බස් රථ බවට පත්කර ගැනීමට අදාළ බස් හිමියන්ට අවස්ථාව හිමිවනු ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

16 + 19 =