විනාශ වූ පුස්තකාල යළි නගාසිටුවීමට විශේෂ වැඩසටහනක්

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) – මෑතකාලීන ව දිවයිනට බල පෑ ගංවතුර හා හදිසි ආපදාවන්ගෙන් හානියට පත් ප්‍රදේශවල පිහිටි පුස්තකාල සඳහා ලීබඩු උපකරණ හා පොත් පරිත්‍යාග කිරීමට ජාතික පුස්තකාල හා ප්‍රලේඛන සේවා මණ්ඩලය පියවර ගෙන තිබේ.

ජාතික පුස්තකාල හා ප්‍රලේඛන සේවා මණ්ඩලයේ ග්‍රාමීය පුස්තකාල සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය මඟින් ක්‍රියාවට නංවන ලද මෙම වැඩසටහන යටතේ ගාල්ල, කලුතර, මාතර, රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කවල ගංවතුර හා හදිසි ආපදාවන්ගෙන් හානියට පත්ව ඇති බවට හඳුනාගත් පුස්තකාල 18කට ලීබඩු උපකරණ හා පුස්තකාල පොත් ලබාදීමට කටයුතු යොදා ඇත.

මීට අමතර ව දිවයින පුරා පිහිටි පුස්තකාල අතරින්, හඳුනාගත් පාසල් පුස්තකාල 60ක් සහ පිරිවෙන් පුස්තකාල, ආරක්ෂක හමුදාව යටතේ පාලනය වන පුස්තකාල සහ විවිධ අමාත්‍යාංශ යටතේ ඇති පුස්තකාල 100කට අධික ප්‍රමාණයකට ‍පොත් ලබාදීමට ද සැලසුම් කර තිබේ.

කියවීම පුරුද්දක් කරගත් මිනිසුන් සපිරි සමාජයක් ගොඩනැඟීම වෙනුවෙන් අධ්‍යාපන අමාත්‍ය අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතාගේ උපදෙස් පරිදි කියවීම් ප්‍රවර්ධන ක්‍රියාමාර්ග රැසක් මෑතකාලීනව ක්‍රියාවට නංවා ඇති අතර, පාසල් පුස්තකාලවලට ගුණාත්මක පොත් ලබාදීම වෙනුවෙන් රුපියල් මිලියන 700ක් ද ලබා දී තිබේ. එමෙන් ම කියවීම දිරිගැන්වීම වෙනුවෙන් පසුගියදා කලණ මිතුරු-පොත් සුමිතුරු වැඩසටහන ද පාසල් පද්ධතිය වෙත හදුන්වා දෙනු ලැබීය.

ග්‍රාමීය පුස්තකාල සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය යටතේ ක්‍රියාත්මක වන පුස්තකාල සඳහා ලී බඩු උපකරණ හා පොත් පරිත්‍යාග කිරීමේ මෙම වැඩසටහන ජුනි මස 13 වැනි දා අධ්‍යාපන අමාත්‍ය අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් කොළඹ, ජාතික පුස්තකාල හා ප්‍රලේඛන සේවා මණ්ඩලයේ පුස්තකාල ශ්‍රවණාගාරයේ දී පැවැත්වීමට නියමිතය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

five + 3 =