මාර්ග අංක 100 සහ 101 බස් වර්ජනයක්

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) – මාර්ග අංක 100 සහ 101 පානදුර – පිටකොටුව සහ මොරටුව පිටකොටුව පෞද්ගලික බස් රථ මේ වනවිට වර්ජනයක් ආරම්භ කර තිබේ.

දුරගමන් සේවා බස් රථ, කෙටි ගමන් සේවා බස්රථ නැවතුම්පලවල සිටිනා මගීන් නංවාගැනීමට විරෝධය පළ කරමින් මෙම වර්ජනය ක්‍රියාත්මක කර ඇති බව ලංකා පෞද්ගලික බස් හිමියන්ගේ සංගමය පැවසීය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

fifteen − five =