ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථික ප්‍රතිසංස්කරණයට ඇමෙරිකා ඩොලර් මිලියන 252ක්

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) – විස්තීරණ ණය පහසුකම යටතේ ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල ඇමෙරිකා ඩොලර් මිලියන 252 ක් වන පස්වන වාරිකය මුදාහැර තිබේ.

ශ්‍රී ලංකා රජයේ පුළුල් ආර්ථික ප්‍රතිසංස්කරණ වෙනුවෙන් ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල ගෙන ඇති වර්තමාන ස්ථාවරය පිළිබද මාධ්‍ය දැනුවත් කිරීමේ හමුවක් ශ්‍රී ලංකාවේ ලෝක බැංකු මූලස්ථානයේදී පැවැත්වුණි.

ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල වොෂින්ටන් ප්‍රධාන කාර්යාලයේ සිට එහි මෙහෙයුම් අධ්‍යක්ෂිකා එමානුවෙල් හොවිඩි මහත්මිය වීඩියෝ තාක්ෂණය ඔස්සේ මෙහිදී ශ්‍රී ලංකා මාධ්‍යවේදීන් ඇමතීය. මෙම ණය මුදල මුදා හැරීම පිළිබදවද ඇය අදහස් පළ කරන ලදි.

ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථික ප්‍රතිසංස්කරණ වැඩපිළිවෙළ ශක්තිමත් කිරීම සදහා මෙම ණය මුදල ලබා දුන් බව ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල පැවසීය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

sixteen − two =