කතානායක විසින් සයිටම් සිසුන් කොතලාවල පීඨයට යැවීමේ පනතට අත්සන් තබයි

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) – මාලඹේ සයිටම් ආයතනයේ ලියාපදිංචි වී ඇති වෛද්‍ය සිසුන් ජෙනරාල් ශ්‍රීමත් ජෝන් කොතලාවල ආරක්ෂක විශ්වවිද්‍යාලයට අන්තර්ග්‍රහණය කිරීම සඳහා වන පනතට කථානායක කරු ජයසූරිය මහතා අද (28) අත්සන් තබනු ලැබීය.

ඒ අනුව කථානායක කාර්යාලය නිවේදනය කර සිටියේ එම පනත පාර්ලිමේන්තුවෙන් සම්මත කරන ලද නීතිමය බලය සහිත පනතක් ලෙස අද සිට ක්‍රියාත්මක බවයි.

සයිට්ම් වෛද්‍ය සිසුන් 982 කු කොතලාවල ආරක්ෂක විශ්ව විද්‍යාලයට අන්තර්ග්‍රහණය කිරීමට අදාල ජෙනරාල් ශ්‍රීමත් ජෝන් කොතලාවල ආරක්ෂක විශ්ව විද්‍යාල විශේෂ විධිවිධාන පනත් කෙටුම්පත සංශෝධන සහිතව පාර්ලිමේන්තුවේදී සම්මත වුණේ පසුගිය 20 වනදා ය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

3 × four =