ජනමාධ්‍ය ඇමති කාර්ය මණ්ඩලයට නව පත්විම්

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) –මුදල් හා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍ය මංගල සමරවීර මහතා විසින් ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යාංශය සඳහා නව පත්වීම් කිහිපයක් සිදුකර තිබේ.

ඒ අනුව රුවන් ෆර්ඩිනැන්ඩස් මහතා මාධ්‍ය මෙහෙයුම් ප්‍රධානී සහ මාධ්‍ය අමාත්‍යවරයාගේ ජ්‍යෙෂ්ඨ මාධ්‍ය උපදේශක ලෙස පත්කර ඇත.

ඉෂිනි වික්‍රමසිංහ මහත්මිය ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යවරයාගේ පෞද්ගලික ලේකම් සහ මාධ්‍ය සම්බන්ධීකරණ නිලධාරී ලෙස පත්කර තිබේ.

සමන්ත පෙරේරා මහතා සම්බන්ධීකරණ ලේකම්, සම්බන්ධිකරණ නිළධාරි පරිපාලන සහ වෘත්තිය සමිති ලෙස පත් කර ඇති අතර කේෂල් ජයසිංහ මහතා පත්කර ඇත්තේ සම්බන්ධීකරණ ලේකම්, සමාජ මාධ්‍ය ලෙස ය.

සී.එස්.කේ. තුෂාර මහතා සම්බන්ධීකරණ නිලධාරී පර්යේෂණ සහ විමර්ශන ලෙස පත් කර ඇති බව සදහන් වේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

two × five =