ජාතික විගණන පනත සංශෝධන සහිතව සම්මත වෙයි

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) – ජාතික විගණන පනත් කෙටුම්පත පාර්ලිමේන්තුවේදි සම්මත විය.

පනත් කෙටුම්පත කාරක සභාවේදි සලකා බලා සංශෝධන සහිතව සම්මත වූ බව නියෝජ්‍ය කථානායක ආනන්ද කුමාරසිරි මහතා පාර්ලිමේන්තුව වෙත දන්වා සිටියේය.

විගණන සේවා කොමිෂන් සභාවේ කාර්යය සහ කර්තව්‍යයන් පිළිබද විධිවිධාන සැලැස්විම සදහා නව පනත සකස් කර තිබේ.

රාජ්‍ය මුදල් විගණනය කිරීම සදහා ස්වාධීන ජාතික විගණණ කොමිෂමක් පිහිටුවන බව වර්තමාන රජය විසින් පොරොන්දු වූයේ පසුගිය 2015 ජනාධිපතිවරණ සමයේ දී ය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

3 × four =