මුලතිව් පාළු ලිඳකින් හමුවූ බෝම්බ විනාශ කෙරේ

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) – මුලතිව් ප්‍රදේශයේ තිබී හමුවූ 100කට අධික බෝම්බ, නිෂ්ක්‍රීය කොට විනාශ කිරීමට පියවර ගෙන තිබේ

ආර්.පී.ජී.මෝටර්, අත් බෝම්බ මෙරට නිෂ්පාදිත විවිධ වර්ගයේ බෝම්බ මුලතිව් – පුදුකුඩිඉරුප්පු සුගන්ධීර් පුරම් ප්‍රදේශයේ හමුව තිබුනි.

පාළු ළිඳක සඟවා තිබූ මෙම බෝම්බ 2009 වසරට පෙර වල දමා තිබූ ඒවා බවත්,ඒවා දිරාපත්ව තිබූ බවත් ආරක්ෂක අංශ පැවසීය.

ඒවා සියල්ල පුපුරවා විනාශ කිරීම අද(23) සිදු කෙරේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

four × one =