පාසල් නිවාඩුව සිකුරාදායින් ඇරඹේ

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) – රජයේ හා රජයේ අනුමත සිංහල හා දෙමළ මාධ්‍ය පාසල්වල දෙවන පාසල් වාරය අගෝස්තු මස 03 වැනි සිකුරාදායින් අවසන් වන බව අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය නිවේදනය කරයි.

ඒ අනුව තෙවන පාසල් වාරය සැප්තැම්බර් 03 වන සඳුදා ආරම්භ කිරිමට නියමිතය.

එසේම මුස්ලිම් පාසල් සඳහා දෙවන පාසල් වාරය දෙවන අදියර 2018 අගෝස්තු 20 සඳුදායින් අවසන්ව තෙවන පාසල් වාරය 2018 අගෝස්තු 27 වන සඳුදා ආරම්භවනු ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

sixteen + 15 =