බදු ප්‍රතිශතවල වෙනසක් නැහැ – මුදල් අමාත්‍යංශය

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) –ආදායම් බදු හෝ උපයනවිට බද්ද ගණනය කිරීමේ ප්‍රතිශතය වෙනසක් කර නොමැති බව මුදල් හා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යාංශය නිවේදනය කරයි.

විශේෂඥ වෛද්‍යවරුන්ගේ සංගමය හා මුදල් ඇමැතිවරයා සමඟ පැවැති සාකච්ඡාවේදී වියදම් ගණනය ක්‍රමවේදය සංශෝධනය කිරීමට එකඟ වී ති‍බේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

seven + six =