ත්‍රීරෝද රථ රියදුරු බලපත්‍ර නීතිය වෙනස් වෙයි

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) – මගී ප්‍රවාහන ත්‍රීරෝද බලපත්‍ර ලබා ගැනීමේ අවම වයස වයස අවුරුදු 35ක්වේ. කෙසේ නමුත් සාමාන්‍ය ත්‍රීරෝද රථ බලපත්‍රයක් වයස අවුරුදු 18න් ලබාගැනීමේ නීතිය තවදුරටත් ක්‍රියාත්මය.

මෙම නීතිය බලපවත්වන්නේ, මගී ප්‍රවාහන ත්‍රීරෝද රථ සඳහා පමණි. ඒ අනූව, සිය පෞද්ගලික පරිහරණය සඳහා භාවිතා කරන ත්‍රීරෝද රථ සඳහා සුපුරුදු පරිදි වයස අවුරුදු 18න් ත්‍රීරෝද රථ බලපත්‍ර ලබාගැනීම තවදුරටත් ක්‍රියාත්මකයි.

තව ද දැනට ත්‍රීරෝද රථ බලපත්‍ර හිමි කිසිවෙකුට මෙම නීතිය අදාළ නොවන අතර නව බලපත්‍ර ලබාගැනීමේ දී කිසිදු බාධාවක් නොවන බව අද පැවති මාධ්‍ය හමුවේ දී අමාත්‍ය නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා සඳහන් කළේය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

twenty + 3 =