පළාත් සභා මැතිවරණය පැවැත්විමේ නිර්දේශ සඳහා කමීටුව නම් කෙරේ

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) –පළාත් සභා මැතිවරණය පැවැත්විම සඳහා අවශ්‍ය නිර්දේශ ඉදිරිපත් කිරිමට අදාලව කථානායක කරු ජයසුරිය මහතා විසින් කමිටු සාමාජිකයින් නම් කර ඇති බව කථානායක කාර්යලය පවසයි.

පළාත් සභා මැතිවරණය පැවැත්වීම සඳහා අවශ්‍ය නිර්දේශ ඉදිරිපත් කිරිමට අදාලව මෙම කමිටු සාමාජිකයින් පත් කර ඇති අතර අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා එම කමිටුවේ නිල සාමාජිකයෙකි.

සෙසු සාමාජිකයින් නම් කර ඔවුන්ගේ කැමැත්ත විමසීම සඳහා මේ වන විට යොමු කර ඇති බව ඔවුන් දේශපාලනඥයින් නොවන වෘත්තිය ක්ෂේත්‍රයන්හි නිපුනත්වයෙන් යුත් පුද්ගලයින් වන බව එම කාර්යාලය සදහන් කරනු ලැබේ.

අදාල සාමාජිකයින්ගේ කැමැත්ත ලබා ගැනිමෙන් පසු ඉදිරි දින දෙක තුළ කමිටුව ප්‍රකාශයට පත් කිරිමට නියමිත ය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

five × 3 =