තෙවන පාසල් වාරය සඳුදා සිට

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) – තෙවන පාසල් වාරය සැප්තැම්බර් මස 03 වන සඳුදා ඇරඹේ.

අ.පො.ස. උසස් පෙළ විභාගයේ පළමු අදියරේ ඇගයීම් මධ්‍යස්ථාන ලෙස යොදා ගනු ලබන පාසල් 37ක තෙවන පාසල් වාරය සැප්තැම්බර් මස 6 වන බ්‍රහස්පතින්දා ආරම්භ කෙරෙන බව අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය පවසයි.

උසස් පෙළ විභාගයේ ඇගයීම් මධ්‍යස්ථාන ලෙස යොදා ගන්නා පාසල් 37 මෙසේ ය.

කොළඹ රාජකීය විද්‍යාලය, කොළඹ නාලන්දා විද්‍යාලය, කොළඹ 8 සුසමයවර්ධන විද්‍යාලය, කොළඹ ක්ල්ෆ්ටන් බාලිකා විද්‍යාලය, කොළඹ හින්දු විද්‍යාලය, කළුතර වේලාපුර මහා විද්‍යාලය, කළුතර ඥානෝදය මහාවිද්‍යාලය, ගම්පහ බණ්ඩාරනායක විද්‍යාලය, ගම්පහ රත්නාවලී බාලිකා විද්‍යාලය, යක්කල අනුර මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය, රත්නපුර ෆර්ගසන්උසස් බාලිකා විද්‍යාලය, පැල්මඩුල්ල ගංකන්ද මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය, කුරුණෑගල මලියදේව බාලිකා විද්‍යාලය, කුරුණෑගල මලියදේව පිරිමි විදයාලය, කුරුණෑගල වයඹ රාජකීය විද්‍යාලය, කුලියාපිටිය මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය, කෑගල්ල ශාන්ත ජෝශප් බාලිකා විද්‍යාලය, කෑගලු බාලිකා විද්‍යාලය, මහනුවර කිංස්වුඩ් විද්‍යාලය, මහනුවර විහාරමහාදේවි බාලිකා විද්‍යාලය, මහනුවර සීතාදේවි බාලිකා විද්‍යාලය, මහනුවර රණබිම රාජකීය විද්‍යාලය, මහනුවර සිල්වෙස්ටර් විද්‍යාලය, අනුරාධපුර මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය, ගාල්ල විද්‍යාලෝක විද්‍යාලය, ගාල්ල සුධර්මා විද්‍යාලය, මාතර සුජාතා විද්‍යාලය, මාතර ශාන්ත තෝමස් විද්‍යාලය, මාතර රාහුල විද්‍යාලය, හාලිඇළ මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය, බදුල්ල ඌව මහා විද්‍යාලය, මඩකළපුව වින්සන්ට් උසස් බාලිකා විද්‍යාලය, මඩකළපුව ශාන්ත මයිකල් විද්‍යාලය, වව්නියාව දෙමළ මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය, යාපනය මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය, යාපනය හින්දු විද්‍යාලය සහ යාපනය කොකුවිල් හින්දු විද්‍යාලය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

19 − 7 =