යාල තාවකාලිකව වැසේ

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) – යාල ජාතික වනෝද්‍යානය තාවකාලිකව වසා දැමිමට තීරණය කෙරේ.

ඒ හෙට (01) සිට මාස දෙකක කාලයක් සඳහාය.

වනජිවි අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් සූරිය බණ්ඩාර මහතා පැවසුවේ පවතින දැඩි වියලි කාලගුණ තත්ත්වය හේතුවෙන් මෙම තීරණය ගත් බවයි.

ඒ අනුව යාල ජාතික විනෝද්‍යානයේ කලාප අංක 01 හෙවත් පලටුවාන පිවිසුම වසා දමනු ඇත.

ලබන නොවැම්බර් මස 01 වනදා සිට යාල වනෝද්‍යානය සංචාරකයින් සඳහා යළි විවෘත කරන බවද වනජිවි අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් සූරිය බණ්ඩාර මහතා සඳහන් කළේය.

මෙලෙස වසා තැබෙන අදාල කාලසීමාව තුළ සංචාරක නිවාඩු නිකේතන සහ යටිතල පහසුකම් වැඩිදියුණු කිරිමට කටයුතු කරනු ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

eight + 19 =