ඝන පූර්ණය නොමැතිව මැතිසබය කල්තැබේ

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) – පාර්ලිමේන්තුව ඝන පූර්ණය නොමැති වීමෙන් හෙට(07) උදෑසන 10.00 දක්වා කල්තැබුණි.

පාර්ලිමේන්තුව අද කැදවනු ලැබුවේ නියෝජ්‍ය කථානායක ආනන්ද කුමාරසිරි මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙනි. ඒ අනූව, වාචික ප්‍රශ්න පිළිතුරු වාරය අමාත්‍ය ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා විසින් ආරම්භ කරනු ලැබීය.

එහිදී පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා සභාවට දැනුම් දී සිටියේ නියමිත ඝන පූර්ණ නොමැතිව සභාව පවත්වාගෙන යා නොහැකි බවයි. ඊට පිළිතුරු වශයෙන් සභා නායක ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා ඉල්ලා සිටියේ ඝන පූර්ණය නොසලකා හරිමින් අද දිනයට නියමිත කටයුතු පවත්වාගෙන යාමට කටයුතු කරන ලෙසයි.

නියෝජ්‍ය කථානායක ආනන්ද කුමාරසිරි මහතා සභාවට දැනුම් දුන්නේ ඝන පූර්ණය නොමැතිව සභාව පවත්වාගෙන යාමට නොහැකි බැවින් හෙට උදෑසන 10.00 දක්වා සභාව කල්තබන බවයි.

පාර්ලිමේන්තු සභාවාරයක් පවත්වාගෙන යාමට නියමිත ඝන පූර්ණය වශයෙන් 20 දෙනෙකු සිටිය යුතු අතර අද දින පාර්ලිමේන්තුවේ දී සිටියේ මන්ත්‍රීවරුන් 16ක් පමණි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

3 × five =