සමලිංගික සබඳතා නීත්‍යානුකූල බවට ඉන්දියාවෙන් තීන්දුවක්

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) –සමලිංගික විවාහයන් නීතිගත කිරීමට ඉන්දියාවේ ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය අවසර ලබාදී තිබේ.

මීට පෙර ඉන්දියාව තුළ සමලිංගික සබදතා අස්වාභාවික හා සාපරාධී ක්‍රියාවක් බව පවසමින් 2013 වර්ෂයේදී ද අධිකරණ තීන්දුවක් ලබාදී තිබිණි.

සමලිංගිතක සබදතා සාපරාධී ක්‍රියාවක් නොවන බවට ඉල්ලමින් පසුගිය දින වල ඉන්දියාව පුරා ඇතැම් පිරිස් හා සමාජ ක්‍රියාකාරීන් විසින් උද්ඝෝෂණ සිදු කළේය.

සමලිංගික සබඳතා සම්බන්ධව ලොව පැරණිතම නීති ඉන්දියාව තුළ පවතින අතර එයට අනුව 2013 වර්ෂයේදී ලිංගික සබදතා සාපරාධී ක්‍රියාවක් ලෙස අදාළ තීන්දුව ලබාදී තිබිණි.

අදාළ නීති වෙනස් කරමින් ඉන්දියාව තුළ තවදුරටත් සමලිංගික සබඳතා අපරාධ ඝනයට අයත් නොවන බව ඊයේ ඉන්දීය ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය විසින් ප්‍රකාශ කළේය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

3 × 1 =