ශැන් හැයි කෞතුකාගාරය සමඟ අවබෝධතා ගිවිසුමක්

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) – චීනයේ ශැන් හැයි කෞතුකාගාරය සහ ශ්‍රී ලංකාවේ මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදල එක්ව සහයෝගීතා හා අවබෝධාත්මක ගිවිසුමකට අත්සන් තබයි.

ඒ සඳහා ශැන් හැයි කෞතුකාගාරාධිපති යාං ජී ගාන් මහතා ප්‍රමුඛ නියෝජිත කණ්ඩායමක් පසුගියදා ශ්‍රී ලංකාවේ නිල සංචාරයක නිරත විය. එම සංචාරය අතර තුර ශ්‍රී ලංකා මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදලේ සභාපති ප්‍රිශාන්ත ගුණවර්ධන මහතා හා එම නිළධාරීන් ගිවිසුමට අත්සන් තැබූහ.

ඒ අනුව ඉදිරි වසර 5 තුළ පුරාවිද්‍යාත්මක සොයා ගැනීම්, පුරා විද්‍යාඥයින් අතර හුවමාරු, පුරාවස්තු සුරැකීම හා විද්‍යා තාක්ෂණික විශ්ලේෂණය මෙන්ම කෞතුකාගාර ප්‍රදර්ශන හා අධ්‍යාපන යනාදී ක්ෂේත්‍රවලදී දෙපාර්ශ්වය අතර පෙරට වඩා ගැඹුරු හා පුළුල් සහයෝගයක් පවත්වා ගැනීම සිදුවේ.

චීනයේ කෞතුකාගාරයක් සහ ශ්‍රී ලංකාවේ සංස්කෘතික කටයුතු සිදු කරනු ලබන ආයතනයක් අතර පවත්වා ඇති පළමු පුරාවිද්‍යාත්මක සහයෝගීතාව මෙය බව පැවසේ. ඉදිරියේදී මේ තුළින් දෙපාර්ශ්වය ලබා ගන්නා සාර්ථකභාවයන් චීන හා ඉංග්‍රීසි බසින් මුද්‍රණය කිරීමද සිදු කෙරේ.

එමෙන්ම ප්‍රදර්ශන මඟින් සාමාන්‍ය ජනතාවට එම තත්වයන් ඉදිරිපත් කරනු ඇති බව, ශැන් හැයි කෞතුකාගාරාධිපති යාං ජී ගාන් මහතා එහිදී සඳහන් කර ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

three × 2 =