මදුරුවන් බෝ කළ 619කට නීතිය

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) –ජාතික මදුරු මර්දන සතිය තුළ දී ඊයේ(27) දිනය වන විට සිදු කළ පරික්‍ෂා කිරීම්වලදී මදුරුවන් බෝවන ලෙස පරිශ්‍ර පවත්වාගෙන ගිය පුද්ගලයින් 619දෙනෙකුට විරුද්ධව නෛතික ක්‍රියාමාර්ග ගෙන ඇතැයි සෞඛ්‍ය ප්‍රවර්ධන කාර්යංශය සදහන් කළේය.

ජාතික මදුරු මර්දන සතිය ඔක්තෝබර් 02වනදා දක්වා ක්‍රියාත්මක ය.

ඊසාන දිග මෝසම් වැස්ස සමඟ ඩෙංගු වසංගතය යළි හසි එසවීම ඇතුළු මදුරුවන් නිසා ඇති වන රෝග වැළැක්වීමට මෙම සතිය ක්‍රියාත්මක කෙරේ.

ඒ අනුව මේවන දිවයින පුරා පරිශ්‍ර 94,681ක් පරික්‍සාවට ලක් කර ඇත. ඉන් මදුරුවන් බෝවිය හැකි පරිශ්‍ර ලෙස ස්ථාන 24,355ක් හදුනාගෙන තිබේ. එසේම පරිශ්‍ර 17,880ක මදුරුවන් බෝවිය නොහැකි ලෙස පිරිසිදු කර ඇතැයි සදහන් වේ.

එසේම පරිශ්‍ර 4351ක් මදුරුවන් බෝවිය හැකි ස්ථාන ලෙස හදුනාගෙන ඒවාට නිසි ක්‍රියාමාර්ග ලෙන පිරිසිදු කරන ලෙස දන්වා නියෝග නිකුත් කර ඇති බව ද සෞඛ්‍ය ප්‍රවර්ධන කාර්යංශය පැවසීය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

two × 4 =