මදුරුවන් නිසා 2,157කට නඩු

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) – ජාතික මදුරු මර්දන සතිය තුළ දී මදුරුවන් බෝවන පරිශ්‍ර පවත්වාගෙන ගිය 2,157 දෙනෙකුට එරෙහිව නෛතික ක්‍රියාමාර්ග ගෙන ඇතැයි සෞඛ්‍ය ප්‍රවර්ධන කාර්යංශය සදහන් කරයි.

ඊසාන දිග මෝසම් වර්ෂාවත් සමඟ ඉහළ යා හැකි ඩෙංගු රෝගීන් සංඛ්‍යාව අවම කීරීමේ අරමුණින් සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ ජාතික ඩෙංගු මර්දන ඒකකය සහ ඩෙංගු මර්දනය පිලිබද ජනාධිපති කාර්ය සාධක බලකාය ඒකාබද්ධව පසුගිය 26වනදා සිට ජාතික මදුරු මර්දන සතියක් දියත් කෙරුණි. එය අදින් (02) අවසන් වේ.

මෙහිදී දිවයින පුරා පරිශ්‍ර 286,192ක් පරික්‍ෂාවට ලක් කර ඇත. ඉන් මදුරුවන් බෝවිය හැකි ස්ථාන 77,779ක් හදුනාගෙන තිබේ.

පරිශ්‍ර 55,489ක් මදුරුවන් බෝවිය නොහැකි ලෙස පිරිසිදු කර ඇත. පරිශ්‍ර 13252ක් මදුරුවන් බෝවිය හැකි ස්ථාන ලෙස හදුනාගෙන ඒවාට නිසි ක්‍රියාමාර්ග ගෙන පිරිසිදු කරන ලෙස දන්වා නියෝග නිකුත් කර ඇතැයි ද සදහන් වේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

two × 5 =