විපතට පත් ජනතාව මුදාගැනීමට නාවික හමුදාව සීරුවෙන්

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) –ගංවතුරෙන් හානියට පත් ජනතාව මුදා ගැනීම සඳහා නාවික හමුදා සහන සැලසීමේ කණ්ඩායම් 14ක් යොදවා තිබේ.

ජලය බැසයාම කඩිනම් කිරීම සඳහා කටයුතු කිරීමට ද තවත් සහන කණ්ඩායම් කිහිපයක් යොදවා ඇති බව, නාවික හමුදාව සදහන් කළේය.

නාවික හමුදා සහන සැලසීම් කණ්ඩායම් 14ට අමතරව ඩිංගි යාත්‍රා 11ක්, හදිසි මුදවා ගැනීමේ යාත්‍රා දෙකක් මේ වන විට දකුණු සහ බස්නාහිර පළාත් වෙන අනුයුක්ත කර ඇත. ඒවා මතුගම, වළල්ලාවිට, බුලත්සිංහල, නෙළුව, නාගොඩ, තවලම, හිනිදුම, අවිත්තාව, වක්වැල්ල, කටුපොත, අකුරැස්ස සහ වත්තල යන ප්‍රදේශවලට යොමු කර තිබේ.

අවිත්තාව පාලම අසළ කුණුරොඩු එකතුවීමෙන් ජලය බැසයාම අවහිරවී තිබූ ප්‍රදේශ පිරිසිදු කිරීම ද සිදු කරනු ලැබුවේ නාවික හමුදාව විසින්ය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

three × 1 =