ග‍්‍රාම නිලධාරීන් 482 කට ලබන සතියේදී නව පත්වීම්

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) – ග‍්‍රාම නිලධාරීන් 378 කට ලබන සතියේදී පත්වීම් ලබාදීමට නියමිත බව ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍යංශය ප‍්‍රකාශ කරයි.

මේ අනුව පරිපාලන ග‍්‍රාම නිලධාරීන් 104 දෙනෙකුට ද පත්වීම් ලබාදෙන බව අමාත්‍යංශ ලේකම් එස්. ටී. කොඩිකාර මහතා සඳහන් කළේය.

පුද්ගලයන් ලියාපදිංචි කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුව සිදුකළ ඉල්ලීමකට අනුව ජාතික හැදුනුම්පත් ලබා ගැනිමේ ගාස්තු ග‍්‍රාම නිලධාරින්ට ගෙවීමේ ක‍්‍රමය ද මේ වනවිට ක‍්‍රියාත්මක බවත් ඒ අනුව ජාතික හැදුනුම්පත් ලබා ගැනීමට ගෙවිය යුතු රුපියල් 100 ක මුදල ග‍්‍රාම නිලධාරින්ට ලබාදිය හැකි බවත් අමාත්‍යංශ ලේකම්වරයා වැඩිදුරටත් සදහන් කළේය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

twelve − 6 =