දුම්රිය මාර්ගයේ අලි ගැටීම් වැළැක්වීමට නිර්දේශ 05ක් යෝජනා වෙයි

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) – ප්‍රවාහන හා සිවිල් ගුවන් සේවා අමාත්‍ය නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතාගේ උපදෙස් පරිදි දුම්රියේ අලි ගැටීම් වැළැක්වීම සඳහා 2018.09.28 වන දින පත් කරන ලද කමිටුව මගින්, දුම්රිය මාර්ගය අසළ අලි ඇතුන් ගැවසෙන ස්ථාන නිරීක්ෂණය කොට, ප්‍රධාන සැළැස්මක් සැකසීමට 14 දෙනෙකුගෙන් යුතු නිරීක්ෂණ කණ්ඩායමක් ඔක්තෝබර් 11 වන දින සිට උතුරු නැගෙනහිර දුම්රිය මාර්ගයේ නිරීක්ෂණ කටයුතු වල නියැලුණුබව ප්‍රවාහන හා සිවිල් ගුවන් සේවා අමාත්‍යාංශය අවධාරණය කරයි.

ඒ අනුව වන ජීවී දෙපාර්තමේන්තුවේ අලි ඇතුන් සංරක්ෂණය කිරීමේ අධ්‍යක්ෂ ආර්.ඒ.සුමනසේන මහතාගේ නායකත්වයෙන් හා දුම්රියේ අලි ගැටීම් වැළැක්වීමේ ව්‍යාපෘතියේ ඉංජිනේරු ඉරෝෂ් පෙරේරා මහතා දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුවේ දිස්ත්‍රික් පරීක්ෂක චමින්ද පෙරේරා මහතා ඇතුලු දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුවේ නිළධාරීන් 14 දෙනෙකුගෙන් යුතු කණ්ඩායමක් මෙම නිරීක්ෂණ කටයුතු වල නියලෙයි.

මොවුන් විසින් ඔක්තෝම්බර් 11 වන දින සිට 14 වෙනි දින දක්වා දින 04 ක් දිනපතා මහව හන්දියේ සිට ත්‍රිකුණාමලය, මඩකලපුව, අනුරාධපුරය, තලෙයිමන්නාරම සහ කන්කසන්තුරේ යන උතුරු හා නැගෙනහිර දුම්රිය මාර්ග වල දුම්රිය මොටෙර් ට්‍රොලියක් භාවිතා කරමින් මෙම නිරීක්ෂණ කටයුතු සිදුකරනු ලැබීය .. ඒ අනුව පසුගිය දින හතරෙහි උතරු නැගෙනහිර මාර්ගවල අලින්ගේ හැසිරිම් පිලිබද ලබාගත් දත්ත හා තොරතුරැ අනුව දුම්රිය අලි ගැටිමි වැලැක්විම සදහා පහත සදහන් නිර්දේශයන් 05ක් ලබාදෙන ලදි.

 දුම්රිය රියදුරන්ට මාර්ගය පැහැදිලිව පෙනීමට මාර්ගය දෙපස මීටර් 30ක් දක්වා වු ලදු කැලැ එලි කිරිම.
 දක්වා ඇති වේග සීමා නියමිත පරිදිම ක්‍රියාත්මක කිරිම. ( උපරිම පැ.කි.මි. 40)
 මාර්ගය දෙපස කදුගැට සහිත ස්ථානවල අලි ඇතුන්ට මාරුවීම සදහා උඩින් මාර්ග ඉදිකිරිම. (Over pass)
 දුම්රිය පාලම් සහා බෝක්කු සහිත ස්ථාන තුලින් අලි ඇතුන්ට මාරුවීම සදහා දැනට තිබෙන බාධා ඉවත්කොට මාර්ග ඉදි කිරිම . (Under Pass)
 දුම්රිය මාර්ගයට අලි ඇතුන් ඇතුල්වන ස්ථාන සදහා විදුලිවැට, රේල්පීලි යොදා බාධාවන්
යෙදීම සහ පුර්ව අනතුරු ඇගවීමේ සංඥා පද්ධති සවි කිරිම.

මෙම නිරීක්ෂණ කණ්ඩායම විසින් ලබාදෙන නිර්දේශ වලින් අනතුරුව දුම්රිය අලී ගැටීම් වැළැක්වීම සඳහා ගත යුතු නිශ්චිත ක්‍රියාමාර්ග පිළිබඳව ප්‍රධාන සැළැස්මක් සැකසීම විද්වත් කමිටුවක් විසින් දින 05 ක් ඇතුලත සිදු කිරීමට නියමිත අතර, එම කමිටු වාර්තාව සහ සැළැස්ම ක්‍රියාත්මක කිරීමට අවශ්‍ය මූල්‍ය ඇස්තමේන්තුවද ඔක්තෝම්බර් මස 25 වන දින ප්‍රවාහන හා සිවිල් ගුවන් සේවා අමාත්‍ය නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතාට භාරදීමට නියමිතව ඇත.

ඒ අනුව අමාත්‍යවරයා විසින් එම වාර්තාව සඳහා අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතිය ලබාගෙන මේ මස අවසන් වීමට පෙර එම සැළැස්ම ක්‍රියාත්මක කිරීමට ඉලක්ක කර ඇති බව ප්‍රවාහන හා සිවිල් ගුවන් සේවා අමාත්‍යාංශය අවධාරණය කරයි. මෙම නිරීක්ෂණ කණ්ඩායමට වනජීවී දෙපාර්තමේන්තුවේ අලි ඇතුන් සංරක්ෂනයකිරීමේ සහකාර අධ්‍යක්ෂ ආර්.එම් සුමනසේන, අලිගැටීම් වැළැක්වීමේ ව්‍යාපෘතියේ ඉංජිනේරු ඉරෝෂ් පෙරේරා. දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුවේ දිස්ත්‍රික් පරීක්ෂක ප්‍රවාහන චමින්ද පෙරේරා, රියදුරු කාර්යභාර නිලධාරි සුරංග ජයවර්ධන යන මහත්වරුන් ඇතුළු කණ්ඩායමක් ඇතුළත්විය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *