ගෑස් මිල වැඩි කිරිමේ ඉල්ලීම ඉවතට

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) –ගෑස් මිල වැඩි කරන ලෙස සමාගම් කල ඉල්ලීමක් රජය ප්‍රතික්ෂේප කළ බව කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු අමාත්‍යාංශය පවසයි.

පාරිභෝගික කටයුතු අධිකාරිය සහ ගෑස් සමාගම් නියෝජිතයන් අතර ඊයේ (18) පැවති සාකච්ඡාවකදී මෙම දැනුම්දීම සිදුකර ඇත.

ගෘහස්ථ ගෑස් සිලින්ඩරයක මිල රුපියල් 300 කින් වැඩි කරන ලෙස ලාෆ් ගෑස් සමාගම පසුගියදා රජයෙන් ඉල්ලීමක් කර තිබුණි.

මේ වනවිට කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ ගෘහස්ථ ගෑස් සිලින්ඩරයක මිල රුපියල් 1733 කි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

five × 2 =