2018 ඡන්ද හිමි නාමලේඛණය සහතික කිරිම අද

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) – 2018 ඡන්ද හිමි නාමලේඛණය අද (25) දිනයේ සහතික කරන බව සහකාර මැතිවරණ කොමසාරිස් එච්.එම්.මොහොමඩ් මහතා සඳහන් කළේය.

ඒ අනුව මීළඟට පැවැත්වෙන මැතිවරණය 2018 ඡන්දහිමි නාමලේඛණයට අනුව පැවැත්වෙන බවද හෙතෙම පෙන්වා දුන්නේය.

ඉකුත් 2017 වසරේ ඡන්දහිමි නාමලේඛණ අනුව එම වසරේදී ලියාපදිංචි ඡන්ද සංඛ්‍යාව 15,760,867 ක් වන අතර මේ වසරේදී එම සංඛ්‍යාව ලක්ෂ දෙකකින් පමණ වැඩිවනු ඇතැයි අපේක්ෂා කරන බවද, ඡන්දහිමි නාමලේඛණයට නම් ඇතුළත් කර ගැනීම සඳහා පැවැති අභියාචනා කාලයේදී අභියාචනා 8500ක් ලැබුණු බවද ඒ මහතා වැඩි දුරටත් පැවසීය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

18 + 10 =