අගමැති මහින්ද අද වැඩ බාරගනියි

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) – මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා අග්‍රාමාත්‍ය ධුරයේ වැඩ බාර ගැනීම අද(29) සිදුවීමට නියමිතය.

අග්‍රාමාත්‍ය කාර්යාලයේදී මෙම වැඩ බාරගැනිම සිදු වනු ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

12 + 6 =