ප්‍රධාන දුම්රිය මාර්ග කිහිපයක ධාවන කටයුතු ඇන හිටියි

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) –ප්‍රධාන දුම්රිය මාර්ගයේ සහ කැලණිවැලි දුම්රිය මාර්ගයේ දුම්රිය ධාවනයට බාධා එල්ල වී තිබේ.

දුම්රිය පාලක මැදිරිය සඳහන් කළේ ප්‍රධාන දුම්රිය මාර්ගයේ වේයන්ගොඩ සහ පොල්ගහවෙල අතර ප්‍රදේශයේ දී දුම්රියක ඇති වූ කාර්මික දෝෂයක් හේතුවෙන් එම දුම්රිය මාර්ගයේ ධාවන කටයුතුවලට බාධා එල්ල වී ඇති බවය.

කැලණිවැලි දුම්රිය මාර්ගයේ කොට්ටාව සහ හෝමාගම අතර ප්‍රදේශයේදී දුම්රියක ඇති වු කාර්මික දෝෂයක් හේතුවෙන් එම මාර්ගයේ දුම්රිය ධාවනයට ද බාධා එල්ල වී ඇත.

මේ අතර ඊයේ (05) රාත්‍රීයේ හීල්ඔය සහ ඇල්ල අතර ප්‍රදේශයේ දී පස්කන්දක් කඩා වැටීම හේතුවෙන් උඩරට දුම්රිය මාර්ගයේ දුම්රිය ධාවනයට බදා එල්ල වු බැවින් එම මාර්ගයේ දුම්රිය ගමනා ගමනය බණ්ඩාරවෙල දක්වා පමණක් සීමා කර ඇති බවද දුම්රිය පාලක මැදිරිය සඳහන් කළේය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

thirteen + seven =