ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යාංශයට ආචාර්ය චරිත හේරත්

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) – ජනමාධ්‍ය හා ඩිජීටල් යටිතල පහසුකම් රාජය අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් වශයෙන් ආචාර්ය චරිත හේරත් මහතා කර තිබේ.

අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් මෙම පත් කිරිම සිදු කර ඇති බව රජයේ වැඩබලන ප්‍රවෘත්ති අධ්‍යක්ෂක ජනරාල් නාලක කලුවැව මහතා නිකුත් කළ නිවේදනයක සදහන් වේ.

මීට පෙර ද හේරත් මහතා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්වරයෙකු ලෙස කටයුතු කර ඇති අයෙකි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

four × one =