නායයෑම් පුර්ව අනතුරු ඇඟවිමේ නිවේදනය තවදුරටත්

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) –කෑගල්ල, රත්නපුර, කළුතර සහ කොළඹ දිස්ත්‍රික්කවල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාස කිහිපයකට ජාතික ගොඩනැගිලි පර්යේෂණ සංවිධානය නිකුත් කළ නායයාම් පිළිබඳ පූර්ව අනතුරු ඇඟවීමේ නිවේදනය අඛණ්ඩව ක්‍රියාත්මක වන බව ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය සදහන් කරයි.

ඒ අනුව කෑගල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ යටියන්තොට දැරණියගල දෙහිඕවිට,රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයේ කුරුවිට හා ඇහැලියගොඩ,කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේ බුලත්සිංහල සහ ඉංගිරිය ,කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ පාදුක්ක සහ සීතාවක ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසවල ජනතාවත් නායයෑම් පිළිබදව වඩාත් අවධානයෙන් පසුවිය යුතු බව එම මධ්‍යස්ථානයේ සහකාර අධ්‍යක්ෂ ප්‍රදීප් කොඩිප්පිලි මහතා පැවසීය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

15 − 1 =