අපොස සා‍.පෙළ විභාගය අද සිට

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) – අපොස සාමාන්‍ය පෙළ විභාගය මධ්‍යස්ථාන 4661 දී අද ආරම්භ වෙයි.

එය ලබන 12 වැනිදා දක්වා පැවැත්වේ.

මෙවර විභාගයට පාසැල් අයඳුම්කරුවන් 422, 850ක් සහ පෞද්ගලික අයදුම්කරුවන් 233, 791ක් පෙනී සිටියි.

විභාග කොමසාරිස් ජනරාල් සනත් පූජිත මහතා අපේක්ෂකයන්ට දැනුම් දෙන්නේ, කල්වේලා ඇතිව විභාග මධ්‍යස්ථානවලට පැමිණෙන ලෙසයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

20 − nine =