උත්සව සමයට 20වනදා සිට ලංගම විශේෂ බස්රථ සේවා

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) –එළඹෙන උත්සව සමය ඉලක්ක කර ලබන 20 වැනිදා සිට විශේෂ බස්රථ සේවා ආරම්භ කරන බව ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලයේ සභාපති රමාල් සිරිවර්ධන මහතා පැවසීය.

එම බස් සේවය ජනවාරි 02 වන දා දක්වා ක්‍රියාත්මකය.

ඊට අමතරව උත්සව සමය වෙනුවෙන් ලබන 15 වන දා සිට කෙටි ගමන් සේවා බස් ද ක්‍රියාත්මක කෙරෙන බවත් එම බස් රථ මීගමුව, ජා-ඇල වෙන්නප්පුව ආදී ප්‍රදේශ ඉලක්ක කර ධාවනය කෙරෙන බවද සිරිවර්ධන මහතා පැවසීය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

sixteen − 2 =