ශිෂ්‍යත්ව නැවත සමීක්ෂණ ප්‍රතිඵල ලබන සතියේ

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) – පහ ශ්‍රේණිය ශිෂ්‍යත්ව විභාගයේ නැවත සමීක්ෂණ ප‍්‍රතිඑල ලබන සතියේ නිකුත් කරන බව විභාග දෙපාර්තමේන්තුව ප‍්‍රකාශ කරයි.

අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයට සහ පාසල් වලට ඒවා යොමුකරන බව විභාග කොමසාරිස් ජෙනරාල් සනත් පූජිත මහතා සඳහන් කළේය.

මෙවර නැවත සමීක්ෂණය සඳහා ඉදිරිපත්වූ අයදුම්පත් සංඛ්‍යාව විසිදහසකි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ten + one =