ඩොල්ෆින්ලා බලන්න කල්පිටියට එන්න

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) – මේ දිනවල කල්පිටිය මුහුදේ ඩොල්ෆින් මසුන් නිතර දැකිය හැකි බව වාර්තා වෙයි.

සෑම වසරකම මෙලෙස ඩොල්ෆින් මසුන් විශාල සංඛ්‍යාවක් කල්පිටිය ආසන්නයේ මුහුදු ප්‍රදේශයේ සැරිසරනු ලබයි.

කල්පිටිය කන්දකුලිය වෙරළේ සිට නාවික සැතපුම් 02 ක පමණ දුරින් ඩොල්ෆින් මසුන් නැරඹිය හැකිය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

4 × one =