ඇමති මංගලගේ යෝජනාවට අනුමැතිය

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) – මේ වසර සඳහා වන ජාතික අය-වැය සකස් කරලීමට අනුමැතිය ඉල්ලා මුදල් හා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍ය මංගල සමරවීර මහතා ඉදිරිපත් කළ යෝජනාවට ඊයේ (02) ඇමති මණ්ඩලයේ අනුමැතිය ලැබී ඇත.

ඒ සමඟම නව වසරේ රජයේ අයවැය විසර්ජන පනත කෙටුම්පත ලබන සතියේ පැවැත්වෙන ඇමති මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කිරීමටද නියමිතය.

වසර 2019 මුල්මාස 04 රජයේ වියදම් පියවා ගැනීමට ඉකුත් මස 21 වැනි දින ඇමතිවරයා පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කළ අතුරු සම්මත ගිණුම වැඩි ඡන්ද 96කින් සම්මත විය.

වසර 2019 ජාතික අයවැය ලබන මාර්තු මස මුල් සතියේ පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

one × 2 =