පසුගිය වසරේ සංචාරකයින් පැමිණීමේ වර්ධනයක්

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) – සංචාරකයන්ගේ පැමිණීම ඉහළගොස් තිබේ. 2017 වසරට සාපේක්ෂව 2018 වසරේ සංචාරකයන්ගේ පැමිණීම සියයට 10.3කින් වැඩි වී ඇතැයි ශ‍්‍රී ලංකා සංචාරක සංවර්ධන අධිකාරිය පවසයි.

එම අධිකාරිය විසින් නිකුත් කර ඇති වාර්තාවක දැක්වෙනුයේ 2018 වසරේ දී මිලියන 2,333,796ක සංචාරක පිරිසක් පැමිණ ඇති බවය. එය 2017 වසරේ දී මිලියන 2,116,407කි.

විශේෂයෙන් පසුගිය වසරේ දී පෙබරවාරි, මාර්තු, ජුනි සහ පෙබරවාරි මාසවල දී වැඩි වශයෙන් සංචාරකයින් පැමිණ තිබේ.

විශේෂ ප‍්‍රවර්ධන වැඩසටහන් ගණනාවක් ද රජය ක‍්‍රියාත්මක කරන ලදි. ඉදිරියේදී ද ජාත්‍යන්තර මට්ටමෙන් වැඩපිළිවෙල ක‍්‍රියාත්මක කරන බව ශ‍්‍රී ලංකා සංචාරක සංවර්ධන අධිකාරිය පවසයි.

විශේෂයෙන්ම ඔක්තෝබර් 26වනදා ශ්‍රී ලංකාවේ ඇති වූ දේශපාලන අස්ථාවරත්වය හේතුවෙන් සංචාරක පැමිණීමේ යම් පසුබෑමක් පෙන්නුම් කර ඇත.

එසේම නව සංචාරක ප්‍රවර්ධන සැළස්මට අනුව 2019 වසර අවසන් වන විට ශ්‍රී ලංකාවට සංචාරකයින් මිලියන 04ක් ගෙන්වා ගැනීමට අපේක්‍ෂා කරන අතර ඩොලර් බිලියන 05ක ආදායමක් අපේක්‍ෂිත ය.

2018 වසරේ දී චීනය, එක්සත් රාජධානිය සහ ජර්මනිය යන රටවල්වලින් ශ්‍රී ලංකාවට අඛන්ඩව සංචාරකයින් පැමිණ ඇති අතර ඕස්ට්‍රේලියාවෙන් පැමිණෙන සංචාරකයින් සංඛ්‍යාවේ සැලකිය යුතු වර්ධනයක් ද දක්නට ලැබෙන බව ශ‍්‍රී ලංකා සංචාරක සංවර්ධන අධිකාරිය පවසනු ලබයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *