සනීපාරක්ෂක පහසුකම් නොමැති සෑම පාසලකටම මේ වසර තුළ එම පහසුකම්

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) – සනීපාරක්ෂක පහසුකම් නොමැති සෑම පාසලකටම මේ වසර තුළ එම පහසුකම් ලබාදීම සදහා මුදල් වෙන් කර ඇති බව මුදල් හා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍ය මංගල සමරවීර මහතා පවසයි.

මාතර ප්‍රදේශයේ පැවති උත්සවයක් අමතමින් අමාත්‍යවරයා මේ බව සදහන් කළේය.

ශ්‍රී ලංකාවේ සංවර්ධන කටයුතු සිදු වුවද ළමුන් සදහා නිසි සනීපාරක්‍ෂක පහසුකම් නොමැති පාසල් දහස් ගණනක් පවතින බව ඇමතිවරයා පෙන්වා දුන්නේය. එබැවින් මෙම සියලු පාසල් සදහා සනීපාරක්‍ෂක පහසුකම් ලබා දීමට 2019 අයවැය තුළ මුදල් වෙන් කර ඇතැයි සමරවීර අමාත්‍යවරයා පැවසීය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

two + seven =