වසර 2025 වනවිට උදාගම් 20000ක්

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) –වත්මන් රජයේ ඉලක්කය 2025 වන විට රට පුරා උදා ගම්මාන 20000ක් ඉදිකර සැමට සෙවණ ලබාදීම බවත් එම වැඩ සටහන යටතේ මෙම වසරේ සැප්තැම්බර් අවසන් වන විට රටතුළ උදා ගම්මාන 2500ක් ඉදිකරන බවත් නිවාස, ඉදිකිරීම් සහ සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍ය සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා පැවසීය.

ඇමැතිවරයා එසේ ප්‍රකාශ කළේ අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කයේ කැබිතිගොල්ලෑවේ ඉදි වූ ජයනෙතුගම උදා ගම්මානය ජනතා අයිතියට පත් කිරීමේ උත්සවයට සහභාගි වෙමිණි.

මේ වන විට රට පුරා උදා ගම්මාන 1577ක පමණ ප්‍රමාණයක ඉදිකිරීම් ආරම්භ කර තිබෙන බවද කී ඇමැතිවරයා සැප්තැම්බර් මාසයේ නිවාස 2500 ඉලක්කය සඳහා තවත් ගම්මාන 923ක් දින 265ක් තුළ ආරම්භ කළ යුතු යයිද කීය.

උදා ගම්මාන 2500 ඉලක්කය කෙසේ හෝ ජය ගන්නා බවද පැවසූ ඇමැතිවරයා ගම්මාන 20000ක් සෑදීමේ ඉලක්කයේදී පළමු අධියරේදී ගම්මාන 2500ක්, දෙවන අධියරරේදී ගම්මාන 5000ක්, තෙවන අධියරේදී ගම්මාන 10000ක් සහ සිව්වන අධියරේදි ගම්මාන 2500ක් ඉදිකිරීම් ආරම්භ කිරීමට බලාපොරොත්තු වන බවද ප්‍රකාශ කළේය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

four × 4 =