විද්‍යාපීඨ සඳහා එකවර ශිෂ්‍යයින් 8000ක්

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) – 2016 හා 2017 වසරවල අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර උසස් පෙළ විභාග ප‍්‍රතිඵල අනුව විද්‍යා පීඨවලට එකවර ශිෂ්‍ය කණ්ඩායම් දෙකක් බඳවා ගන්නා බව අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය ප‍්‍රකාශ කරයි.

ඒ අනුව 2016 හා 2017 වසරවල සිසුන් අට දහසක් බඳවා ගැනීම මෙහි අරමුණ වේ.

ඒ සඳහා වන ගැසට් නිවේදනය ඉදිරි දින කිහිපය තුළ නිකුත් කරන බව ගුරු අධ්‍යාපන කොමසාරිස් කේ එම් එච් බණ්ඩාර මහතා ප‍්‍රකාශ කළේය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1 × 2 =